Kukuruz Popcorn srl a întocmit prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, pentru a vă informa în legatură cu modul în care noi culegem, folosim şi dezvăluim informaţiile.

 

1. Kukuruz Popcorn srl colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe paginile siteului său, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

·         validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;

·         rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract;

·         trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

·         contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

·         serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta;

·         pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

·         contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii;

·         scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clienţii persoane impozabile în sensul Codului Fiscal art. 155 alin.19 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client şi-a exprimat consimţământul ca Kukuruz Popcorn să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
 

2. Dreptul de acces la date

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obţine de la Kukuruz Popcorn , la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
 

3. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obţine de la Kukuruz Popcorn , printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, în mod gratuit:

a)-după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b)-după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c)-notificarea, către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. b)-sau c), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 

4. Dreptul de opoziţie

4.1. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, Kukuruz Popcorn nu va mai prelucra datele în cauză. De asemenea, oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Kukuruz Popcorn, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

4.2. Orice drept mai sus menţionat, recunoscut Membrului sau Clientului prin lege, poate fi exercitat de către acesta prin solicitarea informaţiilor prevăzute mai sus, printr-o cerere adresată către Kukuruz Popcorn , întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

4.3. Kukuruz Popcorn  va comunica informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate conform art. 4.2.

4.4. Kukuruz Popcorn poate să colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametrii) furnizaţi de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite de către Kukuruz Popcorn pentru a îmbunătăţi serviciile oferite Clienţilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepţie face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acţiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Kukuruz Popcorn şi/sau al eventualilor terţi cu care Kukuruz Popcorn are contracte de parteneriat în acel moment.

Tipurile de informaţii pe care le colectăm sunt:

Informaţiile pe care ni le furnizează clientul : primim şi stocăm orice informaţie pe care o introduceţi pe site-ul nostru sau pe care ne-o transmiteţi în orice alt mod. Puteţi alege să nu furnizaţi anumite informaţii, dar s-ar putea să nu puteţi profita de unele din caracteristicile site-ului. Noi folosim informaţiile pe care le furnizaţi în scopul de a răspunde solicitărilor dvs., pentru personalizarea cumpărăturilor dvs. viitoare, pentru a îmbunătăţi oferta noastră şi pentru a putea comunica cu dvs.

Informaţii automate : primim şi stocăm anumite tipuri de informaţii ori de câte ori interacţionaţi cu noi. De exemplu, la fel ca multe site-uri Web, putem folosi "cookies" şi astfel obţinem anumite tipuri de informaţii, atunci când browser-ul Web accesează kukuruz.ro sau reclame ale acesteia şi alt tip de conţinut oferit de către sau în numele kukuruz.ro pe alte site-uri. Navigarea pe site poate plasa cookie-uri în scopuri de: eficientizare a performanţei site-ului, analiza vizitatorilor, geotargetting, de înregistrare, pentru publicitate.

Informaţii mobile : atunci când descărcaţi sau utilizaţi aplicaţii create de kukuruz.ro, putem primi informaţii despre locaţia şi dispozitivul dvs. mobil, inclusiv un identificator unic pentru dispozitivul dvs. Putem folosi aceste informaţii pentru a vă furniza servicii bazate pe locaţie, cum ar fi publicitate, rezultatele de căutare, precum şi alte tipuri de conţinut personalizat. Cele mai multe dispozitive mobile vă permit să dezactivaţi serviciile de localizare. Dacă aveţi întrebări despre cum să dezactivaţi serviciile de localizare ale dispozitivului, vă recomandăm să contactaţi operatorul dvs. de servicii de telefonie mobilă sau producătorul dispozitivului.

Informaţii din alte surse: cookie-urile sunt identificatori unici care se transferă la dispozitivul dvs. pentru a permite sistemelor noastre să recunoască dispozitivul dvs. şi pentru a vă oferi caracteristici, cum ar fi recomandări, reclame personalizate pe alte site-uri şi depozitarea de produse în coşul de cumpărături între două vizite. Secţiunea de Ajutor disponibilă pe cele mai multe browsere, vă poate ghida cum să preveniţi că browser-ul dvs. să accepte cookie-uri de la noi, cum să vă anunţe browser-ul când primiţi un cookie nou sau cum să dezactivaţi cookie-urile cu totul. Deoarece cookie-urile vă permit să profitaţi de unele caracteristici esenţiale ale site-ului kukuruz.ro, vă recomandăm să le lăsaţi activate.

4.5. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document, şi renunţând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese . Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate faţă de Kukuruz Popcorn .

4.6. Pentru exercitarea drepturilor arătate mai sus , Clientul sau Membrul se va adresa Kukuruz  Popcorn, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

4.7. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial, pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul in care aceasta exista.

4.8. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului şi/sau contractelor, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacţiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societăţii comerciale……………………………………………………………… 

Soluţia integrată e-commerce si …………………… funcţionează ca un centru de procesare a datelor şi de legatură între emitenţii de carduri, comercianţi acceptatori de card şi clienţi utilizatori de carduri. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci româneşti şi străine sub siglele VISA si MasterCard cu condiţia ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

4.9. Kukuruz Popcorn nu solicită şi nu stochează niciun fel de informaţii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

4.10. Politica de confidenţialitate a societăţii Kukuruz Popcorn se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Kukuruz Popcorn nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

4.11.  Kukuruz Popcorn se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu facă publică, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terţ ,neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

4.12. Excepţie de la prevederile art. 4.11  va face situaţia în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

4.13. Procesatorul de carduri bancare agreat de către Kukuruz Popcorn are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacţie, în cazul în care aceasta există.

4.14. Kukuruz Popcorn  garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluţionarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

4.15. Kukuruz Popcorn nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conţine aceste date.

 

5. Actualizarea acestei Declaraţii de Confidenţialitate
 Kukuruz popcorn srl, prin kukuruz.ro îşi rezervă dreptul de a revizui prezenta Declaraţie de Confidenţialitate fără nicio notificare prealabilă. Orice schimbări la prezenta Declaraţie de Confidenţialitate vor intra în vigoare când noi postăm Declaraţia de Confidenţialitate revizuită pe Site. Interacţiunea dvs. cu noi urmând acestei schimbări, înseamnă că acceptaţi Declaraţia de Confidenţialitate revizuită.