You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Coșul este gol!

Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental KUKURUZ, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Kukuruz Popcorn srl persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Popesti Leordeni, Strada Sf.Gheorghe nr.17, judetul Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1165/2011, cod unic de înregistrare fiscală 28411235 (în continuare “KUKURUZ” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul KUKURUZ cu protecția datelor la adresa de e-mail: gabriel@kukuruz.ro sau prin poștă sau curier la adresa Popesti Leordeni, Strada Sf.Gheorghe nr.17, judetul Ilfov, cu mentiunea: în atenția Responsabilului KUKURUZ cu protecția datelor.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

-Când vă creați un cont KUKURUZ, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, nr. de telefon, adresa de livrare; Pentru firme: adresa de email, nume companie, adresa de livrare, CUI, nr. Registrul Comertului, banca, cont bancar;

-Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor KUKURUZ în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei KUKURUZ;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile KUKURUZ.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între KUKURUZ și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 

 Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”;

– accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

– prin contactarea KUKURUZ folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei KUKURUZ față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma KUKURUZ. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe teritoriul României.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului KUKURUZ. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Ștergerea datelor         

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

-v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);

-dați curs unui drept legal de a vă opune;

-acestea au fost prelucrate ilegal;

-ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

-pentru respectarea unei obligații legale;

-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul KUKURUZ si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la KUKURUZ, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridical. In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar KUKURUZ va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului KUKURUZ, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 

Restricționarea prelucrării datelor        

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

-acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;

-prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

-v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile KUKURUZ sau ale altei persoane fizice sau juridice.

 

Portabilitatea datelor   

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

 

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 

Luarea de decizii automate       

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

 

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul KUKURUZ cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  gabriel@kukuruz.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Popesti Leordeni, Strada Sf.Gheorghe nr.17, judetul Ilfov – cu mentiunea în atenția Responsabilului KUKURUZ cu protecția datelor.Kukuruz Popcorn srl a întocmit prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, pentru a vă informa în legatură cu modul în care noi culegem, folosim şi dezvăluim informaţiile.

 

1. Kukuruz Popcorn srl colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe paginile siteului său, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

·         validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;

·         rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract;

·         trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

·         contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

·         serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta;

·         pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

·         contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii;

·         scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clienţii persoane impozabile în sensul Codului Fiscal art. 155 alin.19 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client şi-a exprimat consimţământul ca Kukuruz Popcorn să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
 

2. Dreptul de acces la date

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obţine de la Kukuruz Popcorn , la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
 

3. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obţine de la Kukuruz Popcorn , printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, în mod gratuit:

a)-după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b)-după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c)-notificarea, către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. b)-sau c), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 

4. Dreptul de opoziţie

4.1. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, Kukuruz Popcorn nu va mai prelucra datele în cauză. De asemenea, oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Kukuruz Popcorn, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

4.2. Orice drept mai sus menţionat, recunoscut Membrului sau Clientului prin lege, poate fi exercitat de către acesta prin solicitarea informaţiilor prevăzute mai sus, printr-o cerere adresată către Kukuruz Popcorn , întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

4.3. Kukuruz Popcorn  va comunica informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate conform art. 4.2.

4.4. Kukuruz Popcorn poate să colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametrii) furnizaţi de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite de către Kukuruz Popcorn pentru a îmbunătăţi serviciile oferite Clienţilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepţie face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acţiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Kukuruz Popcorn şi/sau al eventualilor terţi cu care Kukuruz Popcorn are contracte de parteneriat în acel moment.

Tipurile de informaţii pe care le colectăm sunt:

Informaţiile pe care ni le furnizează clientul : primim şi stocăm orice informaţie pe care o introduceţi pe site-ul nostru sau pe care ne-o transmiteţi în orice alt mod. Puteţi alege să nu furnizaţi anumite informaţii, dar s-ar putea să nu puteţi profita de unele din caracteristicile site-ului. Noi folosim informaţiile pe care le furnizaţi în scopul de a răspunde solicitărilor dvs., pentru personalizarea cumpărăturilor dvs. viitoare, pentru a îmbunătăţi oferta noastră şi pentru a putea comunica cu dvs.

Informaţii automate : primim şi stocăm anumite tipuri de informaţii ori de câte ori interacţionaţi cu noi. De exemplu, la fel ca multe site-uri Web, putem folosi "cookies" şi astfel obţinem anumite tipuri de informaţii, atunci când browser-ul Web accesează kukuruz.ro sau reclame ale acesteia şi alt tip de conţinut oferit de către sau în numele kukuruz.ro pe alte site-uri. Navigarea pe site poate plasa cookie-uri în scopuri de: eficientizare a performanţei site-ului, analiza vizitatorilor, geotargetting, de înregistrare, pentru publicitate.

Informaţii mobile : atunci când descărcaţi sau utilizaţi aplicaţii create de kukuruz.ro, putem primi informaţii despre locaţia şi dispozitivul dvs. mobil, inclusiv un identificator unic pentru dispozitivul dvs. Putem folosi aceste informaţii pentru a vă furniza servicii bazate pe locaţie, cum ar fi publicitate, rezultatele de căutare, precum şi alte tipuri de conţinut personalizat. Cele mai multe dispozitive mobile vă permit să dezactivaţi serviciile de localizare. Dacă aveţi întrebări despre cum să dezactivaţi serviciile de localizare ale dispozitivului, vă recomandăm să contactaţi operatorul dvs. de servicii de telefonie mobilă sau producătorul dispozitivului.

Informaţii din alte surse: cookie-urile sunt identificatori unici care se transferă la dispozitivul dvs. pentru a permite sistemelor noastre să recunoască dispozitivul dvs. şi pentru a vă oferi caracteristici, cum ar fi recomandări, reclame personalizate pe alte site-uri şi depozitarea de produse în coşul de cumpărături între două vizite. Secţiunea de Ajutor disponibilă pe cele mai multe browsere, vă poate ghida cum să preveniţi că browser-ul dvs. să accepte cookie-uri de la noi, cum să vă anunţe browser-ul când primiţi un cookie nou sau cum să dezactivaţi cookie-urile cu totul. Deoarece cookie-urile vă permit să profitaţi de unele caracteristici esenţiale ale site-ului kukuruz.ro, vă recomandăm să le lăsaţi activate.

4.5. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document, şi renunţând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese . Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate faţă de Kukuruz Popcorn .

4.6. Pentru exercitarea drepturilor arătate mai sus , Clientul sau Membrul se va adresa Kukuruz  Popcorn, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

4.7. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial, pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul in care aceasta exista.

4.8. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului şi/sau contractelor, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacţiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societăţii comerciale……………………………………………………………… 

Soluţia integrată e-commerce si …………………… funcţionează ca un centru de procesare a datelor şi de legatură între emitenţii de carduri, comercianţi acceptatori de card şi clienţi utilizatori de carduri. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci româneşti şi străine sub siglele VISA si MasterCard cu condiţia ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

4.9. Kukuruz Popcorn nu solicită şi nu stochează niciun fel de informaţii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

4.10. Politica de confidenţialitate a societăţii Kukuruz Popcorn se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Kukuruz Popcorn nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

4.11.  Kukuruz Popcorn se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu facă publică, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terţ ,neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

4.12. Excepţie de la prevederile art. 4.11  va face situaţia în care transferul/accesarea/vizualiza

Newsletter